Dette system bruges til at vise hvor Det Kongelige Bibliotek har indskannede kort over.
Det består af tre dele, Hvad man kan gøre på Verdenskortet
Ved at klikke på verdenskortet til venstre, markerer du hvor du vil foretage en søgning. Det punkt du har valgt bliver markeret med et rødt kryds.
Du kan nu enten flytte krydset, ved at trække i det eller ved at klikke på et nyt sted på verdenskortet. Når du trækker i krydset, er det skyggen under krydset der viser hvor man vil søge
Du kan zoome på kortet ved hælp af skalaen helt til venstre, hvis du klikker på dens +/i knapper zoomer du en tak ind eller ud.
Du kan også zoome ind ved at dobbeltklikke på punktet du vil se næremere på. Dette flytter også fokuspunktet og krydset her til.
Du kan trække i kortet for at flytte det, eller bruge pile-knapperne i øverste venstre hjørne.
Hvordan man søger
Når du har markeret hvilket punkt på verdenskortet du vil finde kort der dækker, kan du enten trykke på knappen [Find kort] eller [Udvidet søgning]
Hvis du trykker [Find kort] vil alle de kort der dækker over det valgte punkt blive vist i resultatlisten til højre for verdenskortet.
Resultatlisten
Når man har lavet en søgning eller fået listet indholdet fra en indekset over kortene, vil alle de relevante kort blive vist i listen til højre for verdenskortet, dvs. hvor denne hjælpetekst er nu.
Hvert resultat indeholder :
Til venstre for resultatet er der er ikon eller en valgboks. Hvis du vælger valgboksen, vil kortets ramme blive tegnet på verdenskortet. Et ikon betyder at det ikke er et kort eller at vi ikke har placeringen af kortet.
Feltet til højre indeholder kortets titel, som også er et link til det skannede billede af kortet.
Under titlen står der udgivelsesår, trykår & skala, hvis disse informationer er kendt.
Derefter følger systemnummeret
Der er også to knapper, [Centrer] & [Zoom] De vælger begge to kortet og hhv. centrerer verdenkortet og zoomer ind/ud til kortets ramme.
Den sidste del af feltet er et link til Det kongelige Biblioteks REX database, der giver en søgning efter kortets informationer.
Det tegnede kort
Når du vælger et eller flere kort fra listen, bliver de tegnet på verdenskortet.
Det der bliver tegnet er det tilnærmede omrids og i nederste venstre hjørne er der en informationsmarker.
Hvis du holder musen over en informationsmarker bliver kortets systemnummer vist, du kan også klikke på den og få en informationsboks op, hvor bla. kortets titel står.
Udvidet søgning
Med den udvidede søgning kan du vælge hvilke informationer du øsnker at søge på.
Ud for hver informationstype er der en valgboks, der skal hakkes af for at anvendes.
Hvis du lader et søgefelt være tomt bruges der en åben skala.
Hjælpe knapper

Om websitet..